Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Στατική επεξεργασία εργατικών ατυχημάτων και καταγραφή προβλημάτων για την υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων στη Θράκη

Στατική επεξεργασία εργατικών ατυχημάτων και καταγραφή προβλημάτων για την υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων στη Θράκη

Ημερομηνία σύστασης: Μη διαθέσιμη

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Αντωνιάδης

Ανδρέου

Μαχαιρίδης

Παπαδόπουλος

Τοκαμάνης

Σαμακοβλής