Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων για το τι επέφεραν οι αναπτυξιακοί νόμοι στη Θράκη

Συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων για το τι επέφεραν οι αναπτυξιακοί νόμοι στη Θράκη

Ημερομηνία σύστασης: 19 Μαΐου 1992

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Παπαδόπουλος

Κουρούδης

Μακρής