Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Συγκέντρωση στοιχείων για τη δυναμικότητα και στελέχωση των βιομηχανιών και βιοτεχνιών Θράκης

Συγκέντρωση στοιχείων για τη δυναμικότητα και στελέχωση των βιομηχανιών και βιοτεχνιών Θράκης

Ημερομηνία σύστασης: 3 Μαρτίου 1992

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Γρηγοριάδης

Κρυσταλλίδης

Κανελάκης