Αρχή Δραστηριότητες Σεμινάρια σεμινάρια «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Ενεργειακή Επιθεώρηση & Πιστοποίηση κτιρίων» Εφαρμογή ΚΕΝΑΚ

σεμινάρια «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Ενεργειακή Επιθεώρηση & Πιστοποίηση κτιρίων» Εφαρμογή ΚΕΝΑΚ

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ διοργανώνει για την ενημέρωση – εκπαίδευση των συναδέλφων μηχανικών, σειρά επιμορφωτικών Σεμιναρίων με θέμα «Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων». Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα γίνουν σε 3 κύκλους με σκοπό την προετοιμασία και ενημέρωση μηχανικών που συντάσσουν μελέτες ενεργειακής απόδοσης καθώς και των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών με την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ.

 

Ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων, που είναι χωρίς συμμετοχή, αφορά όλους του Μηχανικούς που επιθυμούν να έχουν μια συνολική γνώση των νέων εξελίξεων και διαδικασιών στον τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων.

 

Ξεκίνησε από τις πόλεις της Ξάνθης (29 Νοεμβρίου 2010) της Κομοτηνής (1 Δεκεμβρίου 2010) και της Αλεξανδρούπολης (3 Δεκεμβρίου 2010).

Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη αφού ξεπέρασε τα 200 άτομα σε Ξάνθη και Κομοτηνή και τα 100 στην Αλεξανδρούπολη.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης κ. Αργύρης Πλέσιας, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «με αυτή τη διαδικασία το Τεχνικό Επιμελητήριο, ετοιμάζει, ευελπιστεί και προσπαθεί να προετοιμάσει τους συναδέλφους, να δεχθούν αυτή τη γνώση και να συμβάλουν θετικά στη διάδοσή της μέσα από τις κατασκευές που ετοιμάζουν για τα επόμενα χρόνια, αλλά και μέσα από τον έλεγχο των υφισταμένων κατασκευών έτσι ώστε να υπάρξουνε προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισής τους».

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου έγινε μια ανασκόπηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, του περιεχομένου των νέων κανονισμών και παρουσίαση της διαδικασίας σύνταξης ενεργειακής μελέτης καθώς και της διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων. Επίσης γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας και του λογισμικού για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και πιστοποίησης κτιρίων. Η μεθοδολογία και το λογισμικό είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ο κύκλος των σεμιναρίων θα συνεχιστεί στην Ορεστιάδας την Τρίτη 7/12/2010.

Ο δεύτερος και τρίτος κύκλος θα γίνει σε μικρότερες ομάδες μηχανικών που θα καθοριστούν μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η αναλυτικότερη παρουσίαση και συζήτηση λεπτομερειών.

Εισηγητές:

Φωτεινή Βαγή, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ιωάννης Παρίσης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ζωή Χατζηαντωνίου, Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Ακολουθούν οι δηλώσεις του Προέδρου του ΤΕΕ-Θράκης κ. Αργύρη Πλέσια και των ομιλητών.

 

Αργύρης Πλέσιας

Πρόεδρος ΤΕΕ-Θράκης

«Μέχρι το 2020, θα πρέπει σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες να μπούμε σε κτίρια που να είναι ενεργειακά αυτάρκη και αυτοδύναμα»

«Το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσα από τη διαδικασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων και τις σύνταξης μελετών ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, συμβάλει πιστεύουμε θετικά και ενεργά σε ένα συνολικό πρόβλημα της χώρας, σε μια σημαντική οικονομία, με την ενεργειακή αναβάθμιση των υφισταμένων, αλλά και με την ενεργειακή μελέτη για τα νέα κτίρια. Αποτελεί μία νέα γνώση το γεγονός ότι πρέπει να διαχειριστούμε την ενέργεια με ιδιαίτερη φειδώ και είναι υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου να δημιουργεί συνεχώς μειούμενες διαδικασίες κατανάλωσης ενέργειας. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι το 2020, θα πρέπει σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες να μπούμε σε κτίρια που να είναι ενεργειακά αυτάρκη και αυτοδύναμα και υπό αυτήν την έννοια ξεκινάμε έναν κύκλο παρέμβασης στο ελληνικό κτίριο.

Άρα με αυτή τη διαδικασία το Τεχνικό Επιμελητήριο, ετοιμάζει, ευελπιστεί και προσπαθεί να προετοιμάσει τους συναδέλφους, να δεχθούν αυτή τη γνώση και να συμβάλουν θετικά στη διάδοσή της μέσα από τις κατασκευές που ετοιμάζουν για τα επόμενα χρόνια, αλλά και μέσα από τον έλεγχο των υφισταμένων κατασκευών έτσι ώστε να υπάρξουνε προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισής τους.

Επειδή αυτό δεν έχει μπει στη συνείδηση του μέσου πολίτη, ξεκινάμε με την ενημέρωση των μηχανικών και πρέπει εδώ να πω, ότι η προσέλευσή τους σε όλες τις πόλεις που κάνουμε σεμινάρια, πιστοποιεί το ενδιαφέρον που υπάρχει στην κατεύθυνση αυτή. Από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα από τον θεσμό των ενεργειακών επιθεωρητών, πιστεύουμε ότι θα συμβάλουμε σαν Τεχνικό Επιμελητήριο να ανοίξει και ένας νέος κύκλος στον έλεγχο των παρατυπιών που παρατηρούνται στις κατασκευές και υπό αυτήν την έννοια, είναι επίσης ένα δεύτερο σημαντικό αντικείμενο, καθώς ξεκινάνε και οι έλεγχοι και οι ενεργειακές μελέτες. Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι θα το κατανοήσουν αυτό και θα συμβάλουν θετικά. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι οι μηχανικοί θα ανταποκριθούν, έτσι ώστε να διασφαλίσουν κτίρια τα οποία να είναι χτισμένα με σωστό τρόπο».

 

Φωτεινή Βαγή

Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισήγηση: «Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ και στις Διαδικασίες Επιθεωρήσεων: Νομοθετικό πλαίσιο, Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, Ευρωπαϊκές οδηγίες, Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας, Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Έντυπα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου, μεθοδολογία υπολογισμού, κλιματικές ζώνες ελάχιστες προδιαγραφές κτιρίων, κτίριο αναφοράς, Η/Μ συστήματα, εισαγωγικά για Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης»

«Στον πρώτο κύκλο των ενεργειακών σεμιναρίων, θα αναφερθώ στη νομοθεσία, στα προεδρικά διατάγματα, τις κοινοτικές αποφάσεις και τις οδηγίες που αφορούν τα μέτρα που θα πρέπει να πάρουμε, έτσι ώστε να έχουμε μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στα κτίρια. Θα αναφερθώ επίσης, στον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και στη μεθοδολογία του υπολογισμού της. Θα δούμε κάποια πράγματα για το τι πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τον παλιό κανονισμό θερμομόνωσης και τι αλλάζει τώρα με την ενεργειακή μελέτη στα κτίρια μας και τι επιπλέον έχουν να κάνουν οι μελετητές πάνω στα κτίρια αυτά.

Επισημαίνουμε πως αυτός ο κανονισμός ισχύει για τα νέα και για τα ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια όσον αφορά τη μελέτη και την πιστοποίηση, τα οποία θα πρέπει να μπουν στην κατηγορία Β’. Τα παλιά κτίρια, όσα μισθώνονται ή για όσα έχουμε μεταβίβαση τίτλου, πρέπει να πάρουν πιστοποίηση απλώς και μόνο για να καταταχθούν σε κάποια κατηγορία ανάλογα με την ενεργειακή τους κατανάλωση.

Θεωρώ ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή για τον κλάδο των μηχανικών και θα πρέπει να σταθούμε τώρα πλέον στο ύψος μας και να είμαστε πιο ουσιαστικοί στη δουλειά μας. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς θα έχουμε την ευθύνη να «εκπαιδεύσουμε» τους πελάτες μας και να τους εξηγήσουμε ότι κάποια πράγματα είναι καλό να γίνουν, πρωτίστως για το δικό τους οικονομικό όφελος και μετά και για όλους τους άλλους. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι μηχανικοί, με τις αλλαγές που συντελούνται, θα πάρουν πιο ενεργό ρόλο. Για παράδειγμα, σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις μελέτες θέρμανσης, υδραυλικών κλπ, έπαιρνε μέρος και στην ουσία ασχολιότανε ο κάθε λογής τεχνικός, άνθρωποι, δηλαδή, οι οποίοι ναι μεν έχουν την εμπειρία, αλλά όχι τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνουν τη σωστή επίβλεψη. Τώρα όμως αναγκαστικά, για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες, θα πρέπει να είναι εκεί και ο μηχανικός για να κάνει τη σωστή επίβλεψη και να έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα.

Είναι πολύ σημαντικό, να καταλάβουμε πως ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα ενεργειακά αποδοτικό κτίριο με σωστές συνθήκες υγιεινής και άνεσης για τους χρήστες. Άλλωστε, ο νόμος προβλέπει ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει τα νέα κτίρια να έχουν μηδενική κατανάλωση σε συμβατική ενέργεια και τα δημόσια έως το 2015. Η αντίστοιχη οδηγία που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή, αναφέρει ως ημερομηνία για τα ιδιωτικά κτίρια μέχρι το 2020 και για τα δημόσια το 2018. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τους στόχους αλλά το περισσότερο εξαρτάται από εμάς.

Αυτή τη στιγμή ο κτιριακός τομέας είναι πάρα πολύ ενεργοβόρος. Έχουμε φτάσει να έχουμε το 40% της συνολικής κατανάλωσης σε ενέργεια, ξεπερνώντας και τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Ακόμα και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχουν φτάσει σε ένα ποσοστό 35%. Το να φτιάξουμε επομένως ένα βιοκλιματικό κτίριο, να αλλάξει ο τρόπος των υλικών που χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό είναι που θα βοηθήσει πάρα πολύ και από άποψη υγιεινής αλλά και από άποψη ποιότητας ζωής».

 

Γιάννης Παρίσης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Εισήγηση: «Η Φιλοσοφία και οι απαιτήσεις των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων – Ενεργειακού Επιθεωρητή»

«Το κομμάτι που θα παρουσιάσω εγώ σήμερα, έχει να κάνει με τη ενημέρωση των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών. Και λέμε «προσωρινών» καθώς οι μόνιμοι θα προκύψουν μέσα από μία διαδικασία, η οποία ορίζεται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία, απαιτεί κάποιες ώρες παρακολούθησης και θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής, μετά το πέρας της οποίας θα δοθούν και εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές, θα δίνονται δύο φορές το χρόνο στο ΤΕΕ και όσοι περάσουν δόκιμα, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα χαρτιά τους και να εγγραφούν στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών. Ο πρώτος αυτός κύκλος των σεμιναρίων που διεξάγει αυτή τη στιγμή το ΤΕΕ-Θράκης, είναι μία γενική ενημέρωση επί του θέματος, ενώ ο δεύτερος, θα αφορά πιο πρακτικά πράγματα, όπως για παράδειγμα το λογισμικό. Και τα σεμινάρια αυτά, θα πρέπει να πούμε, ότι δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση το πρόγραμμα το οποίο θα βγει πολύ άμεσα και θα πρέπει να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε θέλει να συμμετάσχει στις εξετάσεις για να γίνει μόνιμος ενεργειακός επιθεωρητής.

Για να επιτευχθεί η άμεση βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η πολιτεία αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά τις χαμηλές τάξεις μέσα από προγράμματα που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Το γεγονός αυτό, κάνει επιτακτική την ανάγκη ενεργειακών επιθεωρητών ώστε να είναι σε θέση να τα τρέξουν άμεσα. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, και για την κάλυψη των νέων αναγκών που προκύπτουν, θα έχουμε τους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές για το διάστημα ενός χρόνου.

Σήμερα, θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους για το τι λέει η νομοθεσία και ποιος είναι ο σκελετός της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να πραγματοποιήσουν μία επιθεώρηση ώστε να βγει το πιστοποιητικό απόδοσης του κτιρίου. Θα αναφέρουμε ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις τους και ποιο θα είναι το ύψος της αμοιβής που θα προβλέπεται ανά κατηγορία κτιρίου.

Η Ελλάδα κάνει αυτή τη στιγμή ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα και προσπαθεί να καλύψει ένα κενό 40 χρόνων περίπου και εάν μπούμε σε μία διαδικασία παρατάσεων, θα αργήσουμε ακόμη περισσότερο. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε ότι ο μόνος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε το εγχείρημα άμεσα, ακόμη και με τις όποιες υπάρχουσες δυσκολίες και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με ιδιαίτερη δουλειά και προσπάθεια από όλους.

Και πρέπει να τονίσουμε το εξής εδώ: ο μηχανικός που θα βάζει την υπογραφή του, θα είναι υπόλογος γι’ αυτό που υπογράφει καθώς προβλέπεται διαδικασία ποινών. Κάθε συνάδελφος ο οποίος θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο γραφείο του φάκελο για κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου, ο οποίος μέσα θα περιέχει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία τον οδήγησαν να βάλει τις συγκεκριμένες τιμές ώστε στο τέλος να καταλήξει στη συγκεκριμένη κατάταξη. Θα γίνονται έλεγχοι σε κάθε ενεργειακό επιθεωρητή και δειγματοληπτικά στις δικές του μελέτες. Αν λοιπόν εντοπιστεί ότι δεν μπορεί να τεκμηριώσει μια συγκεκριμένη κατάταξη, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και δε μπορώ να φανταστώ, ότι κάποιος μηχανικός, για να πάρει μία αμοιβή της τάξης των 200 ευρώ, θα διακινδύνευε το πτυχίο του και την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματός του.

Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε σοβαρά όλοι μας και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ, είναι το να συνειδητοποιήσει ο κόσμος πως οι αλλαγές αυτές είναι προς όφελός του. Πιστεύω πως όταν εφαρμοσθεί ο ΚΕΝΑΚ και το κτιριακό απόθεμα της Ελλάδας σιγά - σιγά βελτιωθεί, θα είναι σαν η χώρα μας να έχει βρει μία πετρελαιοπηγή στο Αιγαίο και να αντλεί πετρέλαιο».

 

Ζωή Χατζηαντωνίου

Μηχανολόγος Μηχανικός

Εισήγηση: «Η φιλοσοφία και οι απαιτήσεις Μελέτης Ενεργειακής απόδοσης Κτηρίων»

«Η σημερινή εκδήλωση, είναι η αρχή ενός τριήμερου σεμιναρίου και θα αναφερθούμε γενικά στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Σκοπός είναι να πιστοποιήσουμε τους συναδέλφους σχετικά με τον καινούριο νόμο που αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εδώ είναι που μπαίνει πλέον μια καινούρια λογική: το να προσέχουμε τις ενεργειακές καταναλώσεις μας, μέσα στο σκεπτικό της προστασίας του περιβάλλοντος και της ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης της ενέργειας.

Έτσι, θεσμοθετούνται καινούριες μελέτες όταν πρόκειται για καινούρια κτίρια που θέλουμε να βγάλουμε την οικοδομική τους άδεια και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σαν μελετητές και σαν κατασκευαστές.

Ένα νέο δεδομένο που μπαίνει στη ζωή μας, είναι το πιστοποιητικό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μας, που θα το κατατάξει ενεργειακά. Αυτό επηρεάζει και τα υπάρχοντα κτίρια αλλά από τις 9 Ιανουαρίου του 2011, θα επηρεάζει πλέον όλα τα κτίσματα που θα έχουν μία συμβολαιογραφική πράξη όσον αφορά μεταβίβαση, πώληση ή ακόμη και μίσθωση, καθώς οι πράξεις αυτές, θα πρέπει να συνοδεύονται με αυτό το πιστοποιητικό. Το γεγονός αυτό, δεν δημιουργεί κάποια υποχρέωση στον ιδιοκτήτη ώστε να είναι υποχρεωμένος να κάνει κάποια επέμβαση. Απλώς, δημιουργείται μία βάση δεδομένων στο Υπουργείο, για να ξέρουμε περίπου τι γίνεται με το ενεργειακό δυναμικό της χώρας και με τις καταναλώσεις, μια που δυστυχώς έχουμε την πρωτιά τα ελληνικά κτίσματα να θεωρούνται ως τα πιο ενεργοβόρα.

Πως όμως αυτό θα περάσει στη συνείδηση του κόσμου; Εγώ νομίζω ότι είναι στο χέρι μας, και πάνω απ’ όλα σε μας τους μηχανικούς να πείσουμε τους πελάτες πως όταν θα δώσουν κάποια χρήματα παραπάνω για την κατασκευή του κτιρίου τους, θα έχουνε γρήγορη απόσβεση από την κατανάλωση της ενέργειας. Δε μιλάω τόσο για την πιστοποίηση όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αυτό είναι και θέμα κεντρικής πολιτικής και υπάρχουν και άλλοι φορείς πιο αρμόδιοι. Αλλά αν εμείς μπορούμε να αποδείξουμε με οικονομικά στοιχεία στον πελάτη μας, πως αν θα βάλει συστήματα με χαμηλούς βαθμούς απόδοσης, για παράδειγμα ηλεκτρομηχανολογικά, ή αν αλλάξει τα κουφώματά του, ή αν κάνει σωστές μονώσεις, το έξοδό του θα είναι μικρό και θα κάνει πάρα πολύ γρήγορα απόσβεση, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό.

Η δική μου η εισήγηση είναι στο πνεύμα του νόμου αυτού, ώστε να μπούμε εμείς οι μηχανικοί μέσα στη νέα φιλοσοφία για το πως θα δουλεύουμε και πως θα κάνουμε τις μελέτες.

Θέλω να απευθυνθώ προς όλους τους συναδέλφους και να πω ότι αυτή είναι μία ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη δουλειά μας, γιατί θα είμαστε παντρεμένοι με το κτίριο και με τον πελάτη μας από δω και πέρα. Πρέπει να είμαστε επιτόπου στην κατασκευή, να κάνουμε σοβαρή επίβλεψη, τα υλικά μας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα και αυτό να αποδεικνύεται γιατί πλέον δεν χωρούν τσαπατσουλιές. Τα νέα αυτά δεδομένα, είναι μία χρυσή ευκαιρία να αναβαθμιστεί η οικοδομή και μέσα από την οικοδομή να αναβαθμιστεί και το δικό μας το επάγγελμα, ώστε να αλλάξει εντέλει και η ποιότητα της ζωής μας».

FOTOENERG01.JPG

FOTOENERG02.JPG

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png