Αρχή Δραστηριότητες Σεμινάρια σεμινάριο "Γ’ ΚΠΣ - Διαδικασίες Υλοποίησης", Κομοτηνή, 5-6-2002

σεμινάριο "Γ’ ΚΠΣ - Διαδικασίες Υλοποίησης", Κομοτηνή, 5-6-2002

Γ’ ΚΠΣ - Διαδικασίες Υλοποίησης

Τόπος εκδήλωσης: Κομοτηνή