Αρχή Δραστηριότητες Σεμινάρια σεμινάριο "Νέος Τρόπος Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ", Κομοτηνή, 5-2-2002

σεμινάριο "Νέος Τρόπος Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ", Κομοτηνή, 5-2-2002

Νέος Τρόπος Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ

Τόπος εκδήλωσης: Κομοτηνή