Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _1_12-06-2018 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _1_12-06-2018 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ Θράκης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Τεχνική υποβοήθηση υπηρεσιών σε μελέτες που εκπονούν με ίδια μέσα»  Επικαιροποίηση μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κόσυνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου»

 

Λήψη ανακοίνωσης