Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _1_28-02-2018 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _1_28-02-2018 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ Θράκης και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση επταμελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

Λήψη ανακοίνωσης