Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _2_20-07-2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _2_20-07-2017 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ Θράκης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διενέργειας - αξιολόγησης Διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων, για την δημοπρασία της μελέτης με τίτλο: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ».

Λήψη ανακοίνωσης