Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _3_22-04-2020 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _3_22-04-2020 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ-Θράκης και του αναπληρωτή του στις Επιτροπές Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, άνω του 1.000.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2020.

Λήψη ανακοίνωσης