Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _4_29-01-2018 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _4_29-01-2018 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ Θράκης και του αναπληρωτή στην Επιτροπή Διενέργειας – Επιτροπή Αξιολόγησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων Αλεξανδρούπολης»

Λήψη ανακοίνωσης