Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _6_17-12-2020 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _6_17-12-2020 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ-Θράκης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο  «Διευθέτηση δύο Υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας»

Λήψη ανακοίνωσης