Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _6_28-09-2020 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Δημόσια Κλήρωση _6_28-09-2020 για την Ανάδειξη Εκπροσώπων ΤΕΕ-Θράκης

 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ-Θράκης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση ερευνητικών-εργαστηριακών εργασιών στο μεταλλικό χωροδικτύωμα του κλειστού Γυμναστηρίου “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” του Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Λήψη ανακοίνωσης