Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Δημοσιοποίηση της Μελέτης «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα: Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου»,

Ανακοίνωση: Δημοσιοποίηση της Μελέτης «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα: Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου»,