Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δήμοσίων Έργων στους υπο διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του. Ν.4412/2016

Ανακοίνωση: Εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δήμοσίων Έργων στους υπο διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του. Ν.4412/2016