Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ

Ανακοίνωση: Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ

 

- Οδηγός Εφαρμογής

- Παραρτήματα (αρχείο zip,  4 Μb)

του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης διαδικτυακής πύλης: https://exoikonomisi.ypen.gr  από τις 08.03.2018.  Επίσης λειτουργεί Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk) με τηλ: 210.3000.877 και email: infoekoii@etean.com.gr