Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Η ιστοσελίδα του 18ου Συνεδρίου Σκυροδέματος

Ανακοίνωση: Η ιστοσελίδα του 18ου Συνεδρίου Σκυροδέματος

skyrodema18.jpg

 

To 18o Συνέδριο Σκυροδέματος, το τελευταίο στη σειρά των Συνεδρίων Σκυροδέματος που πραγματοποιούνται τακτικά εδώ και 40 χρόνια και απευθύνονται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στους Δημόσιους Φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, υποδέχεται τις εγγραφές σας στο επίσημο site του: www.skyrodema2018.gr

Το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, από το οποίο θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις στην έρευνα και στην καινοτομία, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα και όπου οι διπλωματούχοι μηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να συνθέσουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Οι σύγχρονες προκλήσεις προσδίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τις αειφόρες τεχνολογίες τσιμέντου και σκυροδέματος, με την αειφορία των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και απαιτούν την συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό άλλωστε επελέγη ο ιδιαίτερος θεματικός  χαρακτήρας του Συνεδρίου το 2018, να είναι: Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του στην προστασία του περιβάλλοντος