Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 (ΦΕΚ Α' 187/5-11-2018) - Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα

Ανακοίνωση: Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 (ΦΕΚ Α' 187/5-11-2018) - Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα