Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής-ΣΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής-ΣΑ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

προς τα μέλη του ΤΕΕ-Θράκης

Συνάδελφοι,

Σε εφαρμογή του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ209Α/21.9.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», που θα τεθεί σε ισχύ από 1 Μαρτίου 2012, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης πρόκειται να συγκροτήσει τα παρακάτω Συμβούλια:

 

«Συμβούλια Αρχιτεκτονικής-ΣΑ»,

(στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη), σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως και 24 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», σε αντικατάσταση των Α’βάθμιων ΕΠΑΕ Νομών και της Β’ βάθμιας ΕΠΑΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι τετραμελή.

Σ’ αυτά συμμετέχουν δύο (2) Αρχιτέκτονες ιδιώτες μελετητές με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από μητρώα που τηρούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Τα μητρώα συντάσσονται με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ και του Συλλόγου

Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ).

Σ’ αυτά εγγράφονται όσοι Αρχιτέκτονες πληρούν δύο (2) από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Εξαετή Αρχιτεκτονική εμπειρία
  • Διάκριση σε Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς
  • Δημοσιεύσεις επί Αρχιτεκτονικών θεμάτων
  • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε Αρχιτεκτονικές Σχολές

Η θητεία των (ΣΑ) είναι διετής. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των ίδιων προσώπων ως μελών του (ΣΑ) εάν δεν παρεμβληθεί διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών.

 

Σας καλούμε, εφόσον διαθέτετε τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, να υποβάλλετε απλή

αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, έως την Παρασκευή 30/03/2012,

στα γραφεία του Τμήματος, Παρνασσού 6 στην Κομοτηνή

με fax 25310-20960

με e-mail tee_thrace@tee.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Τμήματος, στην κ.Αναστασία Τριανταφυλλίδου τηλ. 25310-35313 & 25310-35314