Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ-Θράκης

Πότε 18/09/2017 12:00 έως
20/10/2017 00:00
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ-Θράκης με αντικείμενο «Συλλογή, επεξεργασία, χωρική αποτύπωση και διάθεση ανοιχτών δεδομένων»

Το αντικείμενο της Ο.Ε. θα είναι:

1. Ενημέρωση και υποστήριξη για το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη διάθεση, ψηφιοποίηση και περαιτέρω χρήση των ανοιχτών δεδομένων.

2. Εφαρμογές αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά τη διαχείριση ανοιχτών δεδομένων.

3. Εφαρμογές χωρικής επεξεργασίας και απεικόνισης ανοιχτών δεδομένων.


Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Ο.Ε., έχουν διάθεση για δουλειά και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια.

  1. Υποχρεωτικά κριτήρια:

i.        Γνώση προγραμμάτων υποστήριξης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (π.χ. ArcGIS, Geomedia, OGIS).
ii.        Εμπειρία σε συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακών χωρικών δεδομένων.
iii.        Διάθεση εθελοντικής εργασίας και προσφοράς.

2. Προαιρετικά κριτήρια:

i.        Γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
ii.        Γνώσεις και εμπειρία ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.
iii.        Γνώσεις και εμπειρία στην γεω-κωδικοποίηση δεδομένων.

 

Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2017 με δήλωση προς το ΤΕΕ-Θράκης (συνημμένη φόρμα)

Λήψη αίτησης