Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Εξεταστικές Επιτροπές χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών του Εξεταστικού Κέντρου του ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Εξεταστικές Επιτροπές χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών του Εξεταστικού Κέντρου του ΤΕΕ-Θράκης

Πότε 19/01/2017 10:25 έως
03/02/2017 23:00
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για συμμετοχή στις Εξεταστικές Επιτροπές

χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών

του Εξεταστικού Κέντρου του ΤΕΕ-Θράκης

 

Η Διοικούσα Επιτροπή

του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. Δ16γ/602/5/47/Γ/13-2-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 434Β/21-2-2014) των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με την  οποία το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ με έδρα την Κομοτηνή, έχει συμπεριληφθεί στα Τμήματα που έχουν αρμοδιότητα διεξαγωγής εξετάσεων για χορήγηση άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους Μηχανικούς Ανωτάτων Σχολών του Εσωτερικού και ισοτίμων Ανωτάτων του Εξωτερικού.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 6 της ΚΥΑ ΕΔ5/4/339/14-9-1984 «Διαδικασία χορήγησης άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών».

 

Προκειμένου να συγκροτήσει τριμελείς εξεταστικές Επιτροπές, για τις εξεταστικές περιόδους του έτους 2017:

 

ΚΑΛΕΙ

Τους διπλωματούχους Μηχανικούς που διαθέτουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία, που δεν συμπεριλαμβάνονται στους Καταλόγους των εξεταστών του ΤΕΕ-Θράκης και που επιθυμούν να συμμετέχουν στις παραπάνω Εξεταστικές Επιτροπές, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή- Παρνασσού 6) μέχρι και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.