Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Εκπροσώπων του ΤΕΕ-Θράκης, 11-04-2017

Ανακοίνωση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Εκπροσώπων του ΤΕΕ-Θράκης, 11-04-2017

Πότε 11/04/2017 15:00 έως
26/05/2017 00:00
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

Το ΤΕΕ-Θράκης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας οφείλει να συγκροτήσει Μητρώο με τα ενδιαφερόμενα μέλη του για να το εκπροσωπήσουν στις διάφορες Επιτροπές και σε διάφορους Φορείς.

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ-Θράκης θα προκύπτουν με κλήρωση μεταξύ των μελών από τα σχετικά Μητρώα.

Σας παρακαλούμε πολύ να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την συμμετοχή στα αντίστοιχα Μητρώα συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα επισυναπτόμενα αρχεία μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Λήψη αρχείου εκπροσώπων σε επιτροπές διαγωνισμών έργων

Λήψη υπεύθυνης δήλωσης εκπροσώπων επιτροπές διαγωνισμών έργων

Λήψη αρχείου εκπροσώπων σε επιτροπές μελετών

Λήψη υπεύθυνης δήλωσης εκπροσώπων σε επιτροπές μελετών