Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Πρόσκληση του Δήμου Κομοτηνής για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Ανακοίνωση: Πρόσκληση του Δήμου Κομοτηνής για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016