Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Συγκρότηση Ν.Ε. Έβρου του ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοίνωση: Συγκρότηση Ν.Ε. Έβρου του ΤΕΕ-Θράκης

 

ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ

 

Σας γνωρίζουμε ότι στη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου που έγινε την Τετάρτη 5.7.2017 μετά την αναβολή της συνεδρίασης της Δευτέρας 3.7.2017 (όπου δεν διαπιστώθηκε η απαραίτητη απαρτία), συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου του ΤΕΕ-Θράκης.

Προτάθηκαν οι εξής υποψηφιότητες:

 

Για πρόεδρος: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος και Κουρτίδης Δημήτριος

Για Αντιπρόεδρος: Κουμπρίδης Λάμπρος

Για Γραμματέας: Τσιακίρης Απόστολος

 

Κατόπιν ψηφοφορίας εκλέχθηκε το νέο Προεδρείο με την παρακάτω σύνθεση :

Πρόεδρος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος.

Αντιπρόεδρος – Κουμπρίδης Λάμπρος.

Γεν. Γραμματέας – Τσιακίρης Απόστολος.

Μέλος – Αλεξάκης Αλέξιος

Μέλος – Κουρτίδης Δημήτριος

 

Για την

Νομαρχιακή Επιτροπή Έβρου

Ο Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός