Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Τελική ημερομηνια υποβολής περιλήψεων για το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος 2018

Ανακοίνωση: Τελική ημερομηνια υποβολής περιλήψεων για το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος 2018

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

18o Συνέδριο Σκυροδέματος

 

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία δυνατότητα υποβολής περιλήψεων για το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος, είναι η 5 Σεπτεμβρίου 2017

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/events/events2017/18oSkyrodema έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένη ανακοίνωση του Συνεδρίου, καθώς και οι Οδηγίες Συγγραφής Τελικού Κειμένου για τις εισηγήσεις.