Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Eπερώτηση σχετική με τις διώξεις των Μηχανικών – μελών των Επιτροπών Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, 10-08-2007

Ανακοίνωση: Eπερώτηση σχετική με τις διώξεις των Μηχανικών – μελών των Επιτροπών Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, 10-08-2007

Από τους Θρακιώτες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ:
Χρύσα Μανωλιά – Γεώργιο Ντόλιο – Παναγιώτη Σγουρίδη και Απόστολο Φωτιάδη

κατατέθηκε στην Βουλή επερώτηση σχετική με τις διώξεις των Μηχανικών – μελών των Επιτροπών Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, που στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται στο ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την επιδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, όπως διαπιστώνεται τόσο από την ύπαρξη προβληματικών επιχειρήσεων που έχουν επιδοτηθεί, όσο και με τις ποινικές διώξεις μόνο μελών των Οργάνων Ελέγχου από το σύνολο των εμπλεκομένων στην όλη ελεγκτική διαδικασία.

Η επερώτηση που αποτελεί συνέχεια της κοινής Προσπάθειας που ανέλαβαν το ΤΕΕ Θράκης και η ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης για την δημοσιοποίηση και επίλυση του προβλήματος, εκτός από την συμπαράσταση στα μέλη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών στοχεύει και στην βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα των ελεγκτικών μηχανισμών του.

Επισυνάπτεται το κείμενο της επερώτησης

Λήψη αρχείου: Επερώτηση για Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, 19.7.2007