Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, 12-10-2007

Ανακοίνωση: Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, 12-10-2007

Η Δ/σα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης στην κατεύθυνση να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση των πολλαπλών και διαφορετικών θεμάτων που ενσκήπτουν, στην επιτάχυνση της υλοποίησης των αποφάσεών της και στην επαύξηση της συμμετοχής των μελών της στις δράσεις του Τμήματος, με την αριθ. 19/4ο/2η/10-10-2007 Απόφασή της προσδιόρισε τις θεματικές ενότητες δραστηριοποίησης του Τμήματος και ταυτόχρονα κατένειμε στα μέλη της τις ευθύνες παρακολούθησης τους.

Ειδικότερα η ανά τομέα ανάθεση καθηκόντων στα μέλη της Δ/σας Επιτροπής που αποφασίσθηκε έχει ως εξής:

1. Οικονομικά θέματα – Διεξαγωγή εκδηλώσεων: Αθανάσιος Χατζηβασιλείου
2. ΕΣΠΑ 2007-2013 και Παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που συμμετέχει το ΤΕΕ Θράκης: Αργύρης Πλέσιας.
3. Ασφαλιστικό - ΤΣΜΕΔΕ: Αναστάσιος Τοκαμάνης
4. Έργα Υποδομής και Ανάπτυξης: Αθανάσιος Χατζηβασιλείου
5. Βιομηχανίας - Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων: Αναστάσιος Τοκαμάνης
6. Χωροταξίας και Δομημένου Περιβάλλοντος: Μαρία Παπαδοπούλου
7. Περιβάλλον και Περιβαλλοντική Προστασία: Δημήτριος Πετρίδης
8. Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας: Πολυζώης Παρασκευόπουλος
9. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση – Επαγγελματικά θέματα: Νικόλαος Ζερνίδης
10. Θέματα Νέων Μηχανικών: Πολυζώης Παρασκευόπουλος
11. Παρακολούθηση Πραγματογνωμοσυνών: Αργύρης Πλέσιας
12. Μελετών και Έργων του Δημοσίου και ιδιωτικών Έργων που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο: Σπύρος Γαλόπουλος