Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Παράταση πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την επιμέλεια έκδοσης λευκώματος με τα σημαντικότερα Αρχοντικά της Θράκης

Παράταση πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την επιμέλεια έκδοσης λευκώματος με τα σημαντικότερα Αρχοντικά της Θράκης

Πότε 16/03/2020 15:25 έως
31/03/2020 00:00
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης κατόπιν πρότασης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την επιμέλεια έκδοσης λευκώματος με τα σημαντικότερα Αρχοντικά της Θράκης ως συμβολή στον εορτασμό των 100 χρόνων Ελεύθερης Θράκης.

Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Ομάδα Εργασίας, έχουν διάθεση για δουλειά και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια.

  1. Υποχρεωτικά κριτήρια:

i.        Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας Μηχανικός που έχει εμπειρία σχετική με το ζητούμενο αντικείμενο

  1. Προαιρετικά κριτήρια:

i.       Διάθεση εθελοντικής εργασίας και προσφοράς.

Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 με αίτηση προς το ΤΕΕ-Θράκης

Λήψη αίτησης