Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Παράταση Προθεσμίας για τις Μόνιμες Επιτροπές, 02-10-2007

Ανακοίνωση: Παράταση Προθεσμίας για τις Μόνιμες Επιτροπές, 02-10-2007

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις υπό σύσταση Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος,παρατείνεται μέχρι 15 Οκτωβρίου 2007.

Στην κατεύθυνση υλοποίησης της παραπάνω απόφασης το ΤΕΕ Θράκης

ΚΑΛΕΙ


Τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, . στην οποία και θα σημειώσουν τις Μόνιμες Επιτροπές στις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι συνάδελφοι Μηχανικοί, μπορούν να προμηθεύονται το σχετικό έντυπο της αίτησης, από τα Γραφεία του ΤΕΕ Θράκης στην Κομοτηνή (Παρνασσού 6), καθώς και από τα Γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών Έβρου (Αλεξανδρούπολη - 14ης Μαΐου 1) και Ξάνθης (Ξάνθη – Βενιζέλου 84).

Υπενθυμίζεται ότι οι υπό σύσταση Νέες Μόνιμες Επιτροπές είναι οι εξής: 

1. Έργων , υποδομής και ανάπτυξης. .
2. Βιομηχανίας –Ενέργειας και Φυσικών πόρων.
3. Θεμάτων Χωροταξίας και Δομημένου Περιβάλλοντος .
4. Θεμάτων Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας .
5. Θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας .
6. Επαγγελματικών θεμάτων.
7. Νέων Μηχανικών.
8. Πραγματογνωμοσυνών.
9. Μελετών και Δημοσίων Έργων & Ιδιωτικών Έργων που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο.