Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Παράταση Προθεσμίας για τους Πίνακες Πραγματογνωμόνων, 04-10-2007

Ανακοίνωση: Παράταση Προθεσμίας για τους Πίνακες Πραγματογνωμόνων, 04-10-2007

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή των Μηχανικών στους Πίνακες Πραγματογνωμόνων του Τμήματος,παρατείνεται μέχρι 15 Οκτωβρίου 2007.

Στην κατεύθυνση υλοποίησης της παραπάνω απόφασης το ΤΕΕ Θράκης

ΚΑΛΕΙ


Τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, στην οποία και θα σημειώσουν τις κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών που επιθυμούν να εγγραφούν. 

Οι συνάδελφοι Μηχανικοί, μπορούν να προμηθεύονται το σχετικό έντυπο της αίτησης, από τα Γραφεία του ΤΕΕ Θράκης στην Κομοτηνή (Παρνασσού 6), καθώς και από τα Γραφεία των Νομαρχιακών Επιτροπών Έβρου (Αλεξανδρούπολη – 
14ης Μαΐου 1) και Ξάνθης (Ξάνθη – Βενιζέλου 84).