Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπροσώπων του ΤΕΕ-Θράκης σε Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών & Έργων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπροσώπων του ΤΕΕ-Θράκης σε Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών & Έργων

Πότε 15/02/2021 12:00 έως
01/03/2021 23:55
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εκπροσώπων του ΤΕΕ-Θράκης σε Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών & Έργων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8 & 9 περ γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Π.Τ. Θράκης πρόκειται να δημιουργήσει:

 

  1. ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ, για το έτος 2021, από τον οποίο θα ορίζονται, με κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση έργων.
  2. ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ ανά κατηγορία κύριας μελέτης, για το έτος 2021, από τον οποίο θα ορίζονται, με κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

 

ΚΑΛΕΙ

τα ενδιαφερόμενα Μέλη να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: tee_thrace@tee.gr αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη κατάρτιση των παραπάνω καταλόγων μέχρι την Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021

Λήψη αίτησης εκπροσώπων σε επιτροπές διαγωνισμών έργων

Λήψη αίτησης εκπροσώπων σε επιτροπές μελετών

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  • Όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ-Θράκης για το έτος 2020 και επιθυμούν να παραμείνουν, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2021.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 €, καθώς και των επιτροπών διαγωνισμού έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τις 300.000 €, είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4354/2015 η αποζημίωση για την συμμετοχή στις Επιτροπές καλύπτεται από τον Φορέα που προκηρύσσει το έργο.
Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png