Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στον πίνακα Πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ-Θράκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στον πίνακα Πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ-Θράκης

Πότε 27/01/2020 09:00 έως
06/02/2020 23:55
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του  προεδρικού διατάγματος  της 10/16.01.1935 «περί καθορισμού των επί των διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των παρ’ αυτού διοριζομένων διαιτητών και πραγματογνωμόνων»:

‘‘Το Τεχνικόν Επιμελητήριον δικαιούται, τη αιτήσει οιουδήποτε εις την εκτέλεσιν πραγματογνωμοσυνών επί τεχνικών ζητημάτων, εμπιπτόντων εις την αρμοδιότητα και την εμπειρίαν των μελών αυτού, ως ταύτα καθορίζονται εκ των εκάστοτε περί μελών του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων’’.

Αντικείμενο πραγματογνωμοσυνών που εκτελούνται κατά την ανωτέρω διάταξη αποτελούν, επομένως, τεχνικά θέματα.

Οι πραγματογνώμονες που ορίζονται από το ΤΕΕ-Θράκης, αποφαίνονται αποκλειστικώς και μόνον επί των τιθέμενων τεχνικών ζητημάτων και δεν επιλύουν ζητήματα νομικής φύσεως ούτε διαφορές μεταξύ αντιδικούντων μερών.


  • Όσοι μετέχουν ήδη στον πίνακα Πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ-Θράκης για τα έτη 2017-2019, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση.

 

Με βάση τα παραπάνω το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Καλεί

τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τμήματος, που ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να ενταχθούν στον πίνακα Πραγματογνωμόνων του Τμήματος

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: tee_thrace@tee.gr αίτηση και εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020

Λήψη αίτησης πραγματογνώμονες

Λήψη εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στον πίνακα Πραγματογνωμόνων


Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png