Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγκρότηση των «Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγκρότηση των «Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)»

Πότε 30/01/2020 12:00 έως
07/02/2020 11:55
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4495/2017 και αρ.60 του Ν. 4643/2019 συγκροτούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ΣΥμβούλια ΠΟλεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) υπό το διακριτικό τίτλο (Α) και (Β).

Το ΤΕΕ υποδεικνύει τα δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη των ανωτέρω επιτροπών, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Συνολικά θα συγκροτηθούν έξι (6) ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. στη Θράκη (Α & Β Έβρου, Α & Β Ξάνθης και Α & Β Ροδόπης).

Ο τρόπος συγκρότησης καθώς και οι αρμοδιότητες των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., οι οποίες επιτελούν ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ρόλο και οι υποθέσεις που εξετάζουν άπτονται του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων μας, αναφέρονται στα άρθρα των νόμων τα οποία και σας επισυνάπτουμε.

Ως παράδειγμα του σοβαρού τους ρόλου θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την περίπτωση του α. 46 του Ν. 4495/2017 όπου ρητά αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις κατά πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης, η απόφαση των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. είναι οριστική σε τυχόν προσφυγή που έχει προηγηθεί.

Ενόψει της συγκρότησης των νέων Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Θράκης,

 

η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης

 

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 4495, δηλ.:

α) είναι ειδικότητας

  • πολιτικού μηχανικού
  • αρχιτέκτονα μηχανικού
  • τοπογράφου μηχανικού
  • χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού, και

 

β) διαθέτουν δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας,

 

και ενδιαφέρονται να οριστούν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και να την υποβάλουν μαζί με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα βοηθήσει την ΔΕ να αποφασίσει στην επιλογή του μελών που θα υποδείξει, στο e-mail του ΤΕΕ-Θράκης tee_thrace@tee.gr ή στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή- Παρνασσού 6) μέχρι και την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020.

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4495/17 και 60 του ν. 4643/19 όπως ισχύουν και τα οποία αφορούν την σύνθεση και τις αρμοδιότητες των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Τέλος σας επισυνάπτουμε και τον Κανονισμό Δεοντολογίας των Εκπροσώπων, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις που θα έχετε αν οριστείτε  εκπρόσωποι  του ΤΕΕ.

Λήψη αίτησης

Λήψη νομοθεσίας

Λήψη κανονισμού δεοντολογίας εκπροσώπων


Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png