Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του Συμβούλιου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση του Συμβούλιου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β΄ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

Πότε 27/04/2021 19:00 έως
07/05/2021 23:55
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συγκρότηση του «Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β΄ Βορείου Έβρου»

Σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4495/2017, του αρ.60 του Ν. 4643/2019 και τις παρ. 1 και 2 του αρ. 48 του Ν.4759/2020 συγκροτούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ΣΥμβούλια ΠΟλεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) υπό το διακριτικό τίτλο (Α) και (Β).

Ο τρόπος συγκρότησης καθώς και οι αρμοδιότητες των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., οι οποίες επιτελούν ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ρόλο και οι υποθέσεις που εξετάζουν άπτονται του συνόλου σχεδόν των δραστηριοτήτων μας, αναφέρονται στα άρθρα των νόμων τα οποία και σας επισυνάπτουμε.

Το ΤΕΕ υποδεικνύει τα δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη των ανωτέρω επιτροπών, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Έχουν συγκροτηθεί έξι (6) ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. στη Θράκη (Α & Β Έβρου, Α & Β Ξάνθης και Α & Β Ροδόπης). Λόγω όμως της δυσχέρειας που προκαλεί η μεγάλη χιλιομετρική απόσταση της έδρας (Αλεξανδρούπολη) του ΣΥΠΟΘΑ Β΄ στην ΠΕ Έβρου από τον Βόρειο Έβρο καθιστά αδύνατη την παρουσία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων των Υπηρεσιών, των Μηχανικών, των δικηγόρων και των πολιτών στη συζήτηση των υποθέσεών τους. Για το λόγο αυτό δρομολογείται η έκδοση απόφασης Συγκρότησης δεύτερου Συμβουλίου στην Π.Ε. Έβρου, με διακριτικό τίτλο ΣΥΠΟΘΑ (Β) Βορείου Έβρου σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις.

Ενόψει της συγκρότησης του νέου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Β΄ στο Βόρειο Έβρο,

η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Θράκης

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν. 4495, δηλαδή:

α) είναι ειδικότητας

  • πολιτικού μηχανικού
  • αρχιτέκτονα μηχανικού
  • τοπογράφου μηχανικού
  • χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού

 

β) διαθέτουν δεκαετή εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας


γ) έχουν έδρα τον Βόρειο Έβρο

 

και ενδιαφέρονται να οριστούν ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και να την υποβάλουν μαζί με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα βοηθήσει την ΔΕ να αποφασίσει στην επιλογή του μελών που θα υποδείξει, στο e-mail του ΤΕΕ-Θράκης tee_thrace@tee.gr ή στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κομοτηνή- Παρνασσού 6) μέχρι και την Παρασκευή 07 Μαΐου 2021.

 

Τέλος σας επισυνάπτουμε και τον Κανονισμό Δεοντολογίας των Εκπροσώπων, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων τις υποχρεώσεις που θα έχετε αν οριστείτε  εκπρόσωποι  του ΤΕΕ.

Λήψη αίτησης

Λήψη νομοθεσίας ΣΥΠΟΘΑ

Λήψη κώδικα δεοντολογίας εκπροσώπων


Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png