Αρχή Ενημέρωση Ανακοινώσεις Ανακοίνωση: Συγκρότηση ομάδας εργασίας, 03-08-2007

Ανακοίνωση: Συγκρότηση ομάδας εργασίας, 03-08-2007

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, προκειμένου να συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας που θα αναλάβει την εκπόνηση του έργου: 

"ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ" 

που του έχει ανατεθεί να εκπονήσει στα πλαίσια του Προγράμματος

INTERREG III / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000 - 2006 

καλεί να δηλώσουν συμμετοχή

1. Διπλωματούχοι Μηχανικοί (κατά προτίμηση Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι ή Πολιτικοί Μηχανικοί)
2. Οικονομολόγοι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
3. Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, για γραμματειακή υποστήριξη.

Λήψη αρχείου: Προκήρυξη θέσεων για ομάδα εργασίας Interreg

Η αίτηση συμμετοχής που θα συνοδεύεται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να υποβληθεί στα Γραφεία του ΤΕΕ Θράκης στην Κομοτηνή (Ορφέως 9α) μέχρι 15-09-2007.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνούν στο 25310-21541 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.