Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Δελτίο Τύπου για για την απογραφή των υφιστάμενων κτιρίων και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και επικινδυνότητας των κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης, 28-9-2004

Δελτίο Τύπου για για την απογραφή των υφιστάμενων κτιρίων και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και επικινδυνότητας των κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης, 28-9-2004

Με αντικείμενο την ανάπτυξη των στόχων της εργασίας, την παροχή απογραφικού υλικού, τη διεξοδική ανάπτυξη, την παραδοχή της έρευνας και τέλος τις προδιαγραφές των απαιτούμενων προς συλλογή στοιχείων, συνεδρίασε την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Ξάνθης, η ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Θράκης, αρμόδια για την απογραφή των υφιστάμενων κτιρίων και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και επικινδυνότητας των κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που έχει αναλάβει προς υλοποίηση το ΤΕΕ Θράκης, καθώς αποτελεί ουσιαστικά έκφραση της κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και της δυναμικής των ελλήνων μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος θα αξιολογηθεί ως μία πολύτιμη κοινωνική προσφορά, για ένα σημαντικό θέμα, για το οποίο η μέριμνα της Πολιτείας είναι απαραίτητη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ουσιαστικά τμήμα επαλήθευσης στατιστικών στοιχείων, την καταγραφή και ταξινόμηση στοιχείων που αφορούν στο δομικό σύστημα των κατασκευών, τη διαχρονική εξέλιξη των τύπων δόμησης καθώς και τη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων τόσο για την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας των κτιρίων της περιοχής μας, όσο και για τον βαθμό διακινδύνευσης των κατασκευών. Παράλληλα πρόκειται να γίνει συλλογή όλων των απαραίτητων Γεωτεχνικών στοιχείων, που θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας συνολικής αλλά και χρήσιμης βάσης Τεχνικών πληροφοριών