Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου, 01-06-2004

Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου, 01-06-2004

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, επιθυμεί να συμβάλλει με την θέση του στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την πρόσφατη εφαρμογή των διατάξεων για την υποχρεωτική μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου στις νέες οικοδομές.

Το Φυσικό Αέριο είναι ένα καύσιμο φιλικότερο στο περιβάλλον, χαμηλότερου κόστους και ασφαλέστερο στην χρήση του σε σχέση με τα ήδη χρησιμοποιούμενα.

Με την ανωτέρω θέση το ΤΕΕ-Τμήμα Θράκης τοποθετείται σαφώς υπέρ της χρήσης του συγκεκριμένου ενεργειακού πόρου και μάλιστα έχει συμβάλλει, πιστεύουμε σημαντικά, στην έλευση του αγωγού Φυσικού Αερίου στην περιοχή μας. Η θέση του ΤΕΕ-Θράκης, είναι ότι η χρήση του Φυσικού Αερίου πρέπει να επεκταθεί το συντομότερο δυνατό στην οικιακή-αστική χρήση.

Για την έναρξη εφαρμογής όμως της αστικής χρήσης είναι απαραίτητη η συγκρότηση των τοπικών Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) καθώς και η μελέτη και η κατασκευή των τοπικών αστικών δικτύων. Επίσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγκαταστάσεων κατανάλωσης Φυσικού Αερίου. Στην παρούσα φάση διαπιστώνουμε ότι προωθείται μόνο ο δεύτερος όρος ενώ η ολοκλήρωση του πρώτου που είναι κυρίως ευθύνη της Πολιτείας δεν έχει ορατό χρονικό ορίζοντα.

Η διαδικασία εφαρμογής της μελέτης και κατασκευής εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου που νομοθετήθηκε, δεν λαμβάνει υπόψη καμία τοπική ιδιαιτερότητα, δεν είναι ορθολογική και δημιουργεί τραγελαφικές καταστάσεις. Οι δυσκολίες και οι αστοχίες εφαρμογής στην παρούσα φάση διαπιστώθηκαν εξάλλου και στο Ολυμπιακό Χωριό η επίβλεψη των οποίων έγινε από την ΕΠΑ Αττικής.

Το ΤΕΕ-Περιφ. Τμήμα Θράκης, έχοντας εξετάσει αναλυτικά το θέμα και με αίσθηση της ευθύνης για την ασφαλή, έντεχνη και ορθολογική παροχή φυσικού αερίου μέχρι τον τελικό καταναλωτή προτείνει τα εξής:

1. Την αναστολή υποχρέωσης εκπόνησης των μελετών και κατασκευής εγκαταστάσεων Φ.Α. στις οικοδομές για εύλογο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή του μέτρου πρέπει να γίνει μετά την σύσταση της ΕΠΑ και την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, η οποία τεκμηριώνεται με την δημοπράτηση των μελετών δικτύων πόλης.

2. Την επιτάχυνση από την ΔΕΠΑ των διαδικασιών συγκρότησης ΕΠΑ στην περιοχή με συμβάσεις που να εξασφαλίζουν την υποχρέωση κατασκευής δικτύων πόλης σε μικρό χρονικό διάστημα. Η πρόταση γίνεται διότι το τμήμα αστικής-οικιακής κατανάλωσης είναι το λιγότερο κερδοφόρο τμήμα της επιχείρησης.

3. Την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων (Πανεπιστήμια, ΕΠΑ, ΔΕΠΑ, εταιρείες κλπ), ώστε να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση όλου του τεχνικού κόσμου στην τεχνική εφαρμογή αλλά και στην φιλοσοφία σχεδιασμού των νέων εγκαταστάσεων.

4. Την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού με την βοήθεια των τοπικών ΜΜΕ για το θέμα του Φ.Α., τα οφέλη από την χρήση του, την λογική εφαρμογής του έτσι ώστε να καταστεί απολύτως ασφαλές στον τελικό καταναλωτή.

5. Την υποχρεωτική εφαρμογή κατασκευής εγκαταστάσεων Φ.Α. μόνο στα Πολεοδομικά Συγκροτήματα της περιοχής, σε περιοχές δηλαδή που είναι εφικτό να εφαρμοστεί η αστική – οικιακή κατανάλωση.

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png