Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Δελτίο τύπου για την επιβολή Φ.Π.Α στις νέες οικοδομές, 30-11-2005

Δελτίο τύπου για την επιβολή Φ.Π.Α στις νέες οικοδομές, 30-11-2005

Με αφορμή την προώθηση προς ψήφιση στη Βουλή, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, του Σχεδίου Νόμου περί επιβολής Φ.Π.Α στις νεοαναγειρόμενες οικοδομές, το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, επισημαίνει τα εξής:


1. Η επιβολή Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές υπήρξε πάγια θέση και επιδίωξη του ΤΕΕ, για τον λόγο ότι αποτελεί το αναγκαίο μέτρο προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική εξυγίανση και η πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Η σπουδαιότητα αλλά και η έκταση της εφαρμογής του μέτρου απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση όλων των πτυχών και αλληλοεπιδράσεων από την εφαρμογή του, προκειμένου να έχει την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα στην εξάλειψη των προβλημάτων και να μην καταστεί ένα επιπλέον φοροεισπρακτικό εργαλείο.
Στην κατεύθυνση αυτή το ΤΕΕ υπέβαλλε προτάσεις που αφορούσαν το ύψος του φορολογικού συντελεστή, την κατάργηση των υπαρχόντων φόρων στα ακίνητα, τον τρόπο είσπραξης του Φ.Π.Α και την έκταση εφαρμογής του μέτρου.
Ειδικότερα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας προτάθηκε η υποχρεωτική επιβολή με απευθείας κρατική επιδότηση μέρους του Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση δε της παράδοσης των διαμερισμάτων της αντιπαροχής στον οικοπεδούχο, υπέδειξε την πλήρη απαλλαγή καταβολής Φ.Π.Α., χαρακτηρίζοντας την αντίθετη εκδοχή εκτός λογικής και κύκνειο άσμα του μοναδικού συστήματος που εξασφάλισε κατοικία και επαγγελματική στέγη στους πολίτες της χώρας μας για δεκαετίες.

2. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, αν και κινούνται σε θετική κατεύθυνση, καθώς αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα θέματα που προαναφέρθηκαν, διατηρούν ωστόσο χαρακτήρα αποσπασματικό, επιτρέποντας να εμφιλοχωρούν ασάφειες στην εφαρμογή του Ν/Σ και δυσλειτουργίες στην αγορά των ακινήτων.

3. Η προστασία του εισοδήματος των πολιτών, που υπονομεύτηκε από το κλίμα σύγχυσης και παραπληροφόρησης που επικράτησε το τελευταίο διάστημα, για τον τρόπο και χρόνο επιβολής του ΦΠΑ, εξαιτίας κυρίως της παλινωδίας και της αοριστίας δηλώσεων κάποιων αρμοδίων, επιτάσσει:

I. Την εξαίρεση από την επιβολή ΦΠΑ, όλων των οικοδομών, για τις οποίες υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε φάκελος στις Πολεοδομικές υπηρεσίες μέχρι 31-12-2005, ενώ στη δε περίπτωση ανέγερσης οικοδομών, με την μέθοδο της αντιπαροχής να εξαιρούνται εκείνες για τις οποίες το εργολαβικό συμβόλαιο υπογράφηκε μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία.
II. Οι Υπηρεσίες της Πολεοδομίας με πρωτοβουλία των Νομαρχών και Δημάρχων που υπάγονται, στο διάστημα που απομένει χρειάζεται να προβούν σε πρόσκαιρη αναδιάρθρωση και ενίσχυση της στελέχωσής τους, στην κατεύθυνση εντατικοποίησης του ρυθμού ελέγχου αλλά και έκδοσης των οικοδομικών αδειών.