Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Δελτίο τύπου σχετικά με τις επιπτώσεις της αποχής των Μηχανικών από τις Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων στην ανάπτυξη της Θράκης, 20-08-2007

Δελτίο τύπου σχετικά με τις επιπτώσεις της αποχής των Μηχανικών από τις Επιτροπές Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων στην ανάπτυξη της Θράκης, 20-08-2007

Σχετικά με την τοποθέτηση εκπροσώπων Φορέων της Ροδόπης, στην εφημερίδα της Κομοτηνής «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» της 8-8-2007, για την συνεχιζόμενη αποχή των Μηχανικών από τους ελέγχους των ιδιωτικών επενδύσεων της Θράκης γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η επενδυτική προσπάθεια της Θράκης κατά την τελευταία 15ετία στηρίχθηκε, και στους Μηχανικούς που συμμετείχαν στα Όργανα Ελέγχου εκτός από όλους τους άλλους εμπλεκόμενους στην πολυεπίπεδη διαδικασία ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους Μηχανικούς, και μόνον μέλη των Επιτροπών Ελέγχου από το σύνολο των ατόμων που συμμετέχουν στην ελεγκτική διαδικασία, σύρθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, σε δέκα και πλέον εξοντωτικές δίκες στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης, εξαιτίας του σαθρού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις ιδιωτικές επενδύσεις. 

Ορισμένες από τις δίκες αυτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συγχρόνως έχουν ασκηθεί και νέες διώξεις. Οι οικογένειες όλων των διωκόμενων Μηχανικών έχουν οικονομικά καταστραφεί και ψυχικά εξοντωθεί.

Η οικονομική καταστροφή με την οποία επαπειλούνται σήμερα ορισμένες επιχειρήσεις, ασφαλώς αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το οποίο αφενός δεν ευθύνονται οι Μηχανικοί και αφετέρου απασχολεί και εξετάζεται με την επιβεβλημένη προσοχή και σοβαρότητα από το ΤΕΕ Θράκης. 

Αποτελεί όμως αδιαμφισβήτητη αρχή ότι ο έλεγχος των ιδιωτικών επενδύσεων θα πρέπει να στηρίζεται στην διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Για τον λόγο επιβάλλεται η θωράκισή του, από ένα νέο αυστηρά προσδιορισμένο και αποσαφηνισμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Επί του θέματος αυτού και μόνο, οι Μηχανικοί έχουν θέσει ένα και μοναδικό αίτημα:
Την υιοθέτηση ελεγκτικής διαδικασίας, σύμφωνα με συγκεκριμένη πρόταση του ΤΕΕ Θράκης, η οποία τους διασφαλίζει την ανθρώπινη και επιστημονική τους υπόσταση, ώστε να πάψουν πλέον να αποτελούν οι Μηχανικοί σε κάθε περίπτωση τα εξιλαστήρια θύματα ασαφών νομοθετημάτων και γενικότερων δυσλειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Το παραπάνω αίτημα διατυπώνεται στην από 5-3-2007 Εξώδικη – Γνωστοποίηση απεργίας της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Θράκης και στην από 26-4-2007 αντίστοιχη της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας. Είναι πασίδηλο ότι το αίτημα αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται κλαδικό, καθώς το περιεχόμενό του αφορά μόνο την κατοχύρωση ανθρώπων και υπηρεσιών και την διασφάλιση του επιδοτούμενου δημόσιου χρήματος.

Επισημαίνεται ότι την παραπάνω πρόταση του το ΤΕΕ Θράκης την είχε διαβιβάσει με το αριθ.1690/15-10-2003 έγγραφο του, σε όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους Φορείς. Το γεγονός ότι η πρόταση δεν εξετάσθηκε μέχρι σήμερα και ότι το θέμα παραμένει άλυτο, θα πρέπει να αποδοθεί στους αρμόδιους για τον χειρισμό του αλλά και στους ενδιαφερόμενους για την επίλυσή του, οι οποίοι είτε δεν κατανόησαν το μέγεθος και την σοβαρότητα του προβλήματος είτε αδιαφόρησαν πεπεισμένοι ότι αν χρειασθεί διαθέτουν την δύναμη και τα μέσα για να πειθαναγκάσουν ορισμένους συναδέλφους να διασπάσουν την αποχή. 

Όσοι όμως ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανάπτυξη της περιοχής μας και δεν την χρησιμοποιούν εσκεμμένα για την δημιουργία εντυπώσεων, οφείλουν έστω και καθυστερημένα να ασχοληθούν σοβαρά με αυτήν. Διαφορετικά οι σημερινές εξελίξεις τους εκθέτουν ενώ ταυτόχρονα δικαιώνουν την προσπάθεια που ξεκίνησαν πριν τέσσερα χρόνια το ΤΕΕ Θράκης και η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Θράκης, η οποία έχει πλέον έχει αποκτήσει πανελλήνια αποδοχή και υποστήριξη.

Από το Γραφείο Τύπου

Λήψη αρχείου: Δελτίο Τύπου, 20 Αυγούστου 2007