Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Δελτίο τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 06-06-2006

Δελτίο τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 06-06-2006

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του Περιβάλλοντος, αλλά και την συμπλήρωση 20 χρόνων από την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ της Ουκρανίας 
το ΤΕΕ Θράκης ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προστασίας του Περιβάλλοντος, προβαίνει στην παρακάτω Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ότι έχει εδραιωθεί και στην χώρα μας, έστω και καθυστερημένα, η αντίληψη ότι η ανάπτυξη 
συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής μόνο όταν γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο άνθρωπος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος είναι ο κυριότερος παράγοντας που παρεμβαίνει αποφασιστικά στην ισορροπία του.
Οι εκκρεμείς υποθέσεις της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι καταδίκες της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα περιβάλλοντος, αποδεικνύουν ότι παρά τα σοβαρά βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε θέματα περιβαλλοντικής αντιμετώπισης και προστασίας επιβάλλεται η κατάρτιση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου περιβαλλοντικής πολιτικής.
Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού, απαραίτητη είναι και η λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αφύπνιση των απλών πολιτών για την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς, γιατί καμία πολιτική για το περιβάλλον δε μπορεί να επιτύχει αν δεν συνοδεύεται από την δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και καμία πολιτική δε θα έχει αποτέλεσμα, αν δεν βοηθήσουμε όλοι μας να προστατευθεί το περιβάλλον .
Στην κατεύθυνση αυτή η θέση του ΤΕΕ Θράκης είναι ότι δίχως να υποστέλλεται η διεκδίκηση κονδυλίων και έργων στην περιοχή, είναι δυνατόν να επιτευχθούν θεαματικά αποτελέσματα με ελάχιστα μέσα και πόρους, που θα προκύψουν από πρωτοβουλίες «έμπνευσης», τον ορθολογικό σχεδιασμό και την άμεση συνεργασία των υπεύθυνων για τα περιβαλλοντικά θέματα Φορέων με τους πολίτες και την Δημοτική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Υπηρετώντας τους παραπάνω στόχους, το ΤΕΕ Θράκης τον τελευταίο χρόνο, έχει πραγματοποιήσει

• Ημερίδα στην Ξάνθη με θέμα «Περιβαλλοντικά θέματα Γραμμών και Υποσταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
• Ημερίδα στην Κομοτηνή με θέμα «τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων και του 
περιβάλλοντα χώρου»
• Παρέμβαση στο ΥΠΕΧΩΔΕ, με την υποβολή ολοκληρωμένης και τεχνικά τεκμηριωμένης Πρότασης Ομάδας Εργασίας, για τον επαναπροσδιορισμό της οριοθέτησης και των περιορισμών προστασίας στους υγροβιότοπους των Νομών Ροδόπης – Ξάνθης (Συνθήκη RAMSAR)
• Σύνταξη επίσης και υποβολή τεχνικά τεκμηριωμένης Πρότασης από Ομάδα Εργασίας για 
το Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης.
• Συμμετοχή σε ερευνητικό Πρόγραμμα για την προστασία των ακτογραμμών από την διάβρωση, στα πλαίσια του INTERREG III
• Δημοσιοποίηση κειμένου με τις θέσεις του ΤΕΕ Θράκης τεκμηριωμένες τεχνικά, ενάντια στην επένδυση Χρυσού στο γειτονικό KRUMOVGARAD της Βουλγαρίας. • Ένταξη του στο πρόγραμμα περισυλλογής μπαταριών της Κυβερνητικής Εταιρείας 
ΑΦΗΣ, στην Ξάνθη – Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

Λήψη αρχείου: Δελτίο Τύπου, 6 Ιουνίου 2006