Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου πρόληψη του εργασιακού κινδύνου, 03-05-2004

πρόληψη του εργασιακού κινδύνου, 03-05-2004

Με αφορμή το τελευταίο τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σε βιομηχανία της περιοχής μας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης τονίζει για μια ακόμη φορά ότι το θέμα της πρόληψης του εργασιακού κινδύνου, της προστασίας των εργαζομένων και γενικά της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελεί προτεραιότητα κάθε πολιτισμένης κοινωνίας και βασικό παράγοντα προόδου και ευημερίας.

Το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης πέραν του έργου της Μόνιμης Επιτροπής για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ανέθεσε σε Ομάδες Εργασίας την καταγραφή και την μελέτη των συνθηκών Ασφάλειας και Υγιεινής στον εργασιακό χώρο στις πλέον αντιπροσωπευτικές για τον κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, βιομηχανίες της Θράκης.

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτόν τον τομέα. Γίνονται ενέργειες εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων χωρίς να έχει όμως γίνει κατανοητό ότι για την επίτευξη των στόχων απαιτείται συμμετοχική διαδικασία, συνεργασία και κατανόηση της διοίκησης, των εργαζομένων στην οργάνωση της επιχείρησης. Ετσι ενώ το 96% από αυτές έχουν Τεχνικό Ασφαλείας, μόνο στο 57% από αυτές έχει συνταχθεί η Μελέτη εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρηση. Μελέτη η οποία περιλαμβάνει τον εντοπισμό, ανάλυση και ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο και στην εκτέλεση κάθε εργασίας καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης.
Στο 37% από αυτές λειτουργούν Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων και μόνο στο 49% εφαρμόζονται προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας όταν είναι κοινά αποδεκτό και νομικά θεσμοθετημένο ότι για την επίτευξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων αλλά και η συνεχής εκπαίδευση.

Το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης πιστεύει ότι έχουμε ένα πολύ καλό νομοθετικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά την Ασφάλεια και την Υγιεινή των εργαζομένων, δεν πάσχουμε από νομικές ρυθμίσεις, αλλά από την άμεση και αυστηρή εφαρμογή τους. Είναι αναγκαία πάνω από όλα, η αποτελεσματικότερη λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και γι’ αυτό απαιτείται η επαρκής στελέχωσή του.

Το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης μέσα από την λειτουργία της Μόνιμης Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας στον Εργασιακό χώρο και την οργάνωση των εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων στην Αλεξ/πολη και την Ορεστιάδα για τους συναδέλφους θα συνεχίσει με συνέπεια την διάδοση της εν λόγω θεματολογίας, την προώθηση καλών παραδειγμάτων και την εφαρμογή των θεσμών που αφορούν στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Το ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης θα σταθεί αρωγός στους συναδέλφους μηχανικούς είτε αυτοί ασκούν τα καθήκοντα του ΤΑ είτε εμπλέκονται έμμεσα στα θέμα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας.

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png