Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Προτάσεις του ΤΕΕ Θράκης στα πλαίσια υλοποίησης του CONCEPT INTERREG IIIC, 06-08-2004

Προτάσεις του ΤΕΕ Θράκης στα πλαίσια υλοποίησης του CONCEPT INTERREG IIIC, 06-08-2004

Τις προτάσεις του προς το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ.Μ.Αγγελόπουλο,στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης CONCEPT INTERREG IIIC, κατέθεσε σήμερα το ΤΕΕ Θράκης, ανταποκρινόμενο άμεσα στη δέσμευσή του κατά την πρόσφατη σύσκεψη, που έλαβε χώρα στην Περιφέρεια, με αντικείμενο το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα εξασφαλίζει τη διεξαγωγή συνεδρίων – συσκέψεων με στόχο την ανταλλαγή πολύτιμης τεχνογνωσίας – εμπειρίας γύρω από θέματα μεταφορών και σε αυτό συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με συνολικό προϋπολογισμό 160.000 Ευρώ.

Το ΤΕΕ Θράκης έχοντας επεξεργαστεί μία σειρά προτάσεων που αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών στην κατεύθυνση στροφής των εμπορευματικών μεταφορών προς Περιβαλλοντικά φιλικότερα μέσα όπως ο σιδηρόδρομος και οι θαλάσσιες μεταφορές, στο σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στην Περιφέρεια, μεταξύ άλλων προτείνει:

Την ουσιαστική επαναχάραξη του δικτύου που συνδέει την Κεντρική Μακεδονία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που υλοποιείται με την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης – Καβάλας – Τοξοτών.

Αναμφισβήτητα με το έργο αυτό η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα μπορέσει να συνδεθεί με το Σιδηροδρομικό δίκτυο, με τρόπο ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό του οδικού δικτύου, μετά τη σημαντική αναβάθμισή του. 

Παράλληλα με τη συγκεκριμένη πρόταση, εξασφαλίζεται η δημιουργία δεύτερου κομβικού σημείου συνδυασμένων μεταφορών στην Καβάλα.
Η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών εξυπηρετούσε τη δημιουργία οδών επικοινωνίας προωθώντας την άρση των εμποδίων στη διακίνηση που υπήρχαν από Εθνικούς κυρίως παράγοντες (τελωνειακά προβλήματα, άδειες διέλευσης, επικινδυνότητες διαδρομών κ.α).Οι νέες συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η αναμενόμενη συνεχής διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο οι συνδυασμένες μεταφορές, δεν στοχεύουν κυρίως στην άρση των απαγορεύσεων και των εμποδίων, αλλά στη δημιουργία δικτύων και δρόμων μεταφοράς στα οποία θα επικρατούν τα φιλικότερα μέσα (σιδηρόδρομος,θαλάσσιες μεταφορές). 
Η καταγραφή που έχουμε για τη χρήση Περιβαλλοντικά φιλικότερων μέσων μεταφοράς (λιγότερο ενεργοφόρα),στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι αρκετά ελλειμματική.

Την ένταξη του σημαντικού οδικού έργου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, στο διαπεριφερειακό γίγνεσθαι με την ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων αλλά και την καθετοποίησή της με τις θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η ολοκλήρωση ενός τέτοιου μοντέλου σύνδεσης του βασικού οδικού άξονα ως μέσου κατανομής των εμπορευμάτων προς άλλα μέσα μεταφοράς, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως στοιχείο μελέτης για τις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο CONSEPT INTERREG IIIC.

Την εύρεση τρόπων επικοινωνίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με τα νησιά της, καθώς και με το υπόλοιπο νησιωτικό σύμπλεγμα του Βορείου Αιγαίου. Είναι σαφές ότι η μη ύπαρξη δικτύου σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των κινήσεων. Είναι όμως επίσης σαφές, όπως αναφέρεται στη θεωρία των δικτύων, ότι η ύπαρξη δικτύων είναι παράγοντας που δημιουργεί τις μετακινήσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μελετηθεί ένα συνολικό πλαίσιο θαλασσίων διασυνδέσεων, τόσο μεταξύ των μεγάλων λιμένων της Περιφέρειάς μας, όσο και των αντιστοίχων μικρών, επιπέδου αλιευτικού καταφυγίου. 

Η κατεύθυνση της παραπάνω πρότασης, θα είναι η εμπορευματική αλλά και τουριστική προσέγγιση των Περιφερειών. Η ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου και καταγραφής των επιθυμούμενων κινήσεων, για τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων και την εξοικονόμηση κινήσεων και πόρων, πιστεύουμε ότι θα συνέβαλε στην δημιουργία ενός δικτύου με επιχειρηματικά ελκυστική προοπτική. 

Την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, όπως εντοπίζεται πλέον στα Περιφερειακά αστικά κέντρα. Στους τρόπους αντιμετώπισης ενός τέτοιου ζητήματος, όπου εμπλέκονται θέματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αλλά κυρίως κυκλοφοριακής αγωγής του πολίτη, εντάσσεται πρωτίστως, η σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση τόσο των φορέων όσο και των ίδιων των πολιτών.

Το ΤΕΕ Θράκης, έχει στους στόχους του, την ανάδειξη τέτοιων προβλημάτων και έχει ήδη εντάξει το συγκεκριμένο πρόβλημα στις προτεραιότητές του. Στον προγραμματισμό μας είναι η διοργάνωση διημερίδας, όπου ειδικοί επιστήμονες και συγκοινωνιολόγοι, θα αναδείξουν το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις και θα προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή του. Πιστεύουμε ότι στο πλαίσιο του υπόψη προγράμματος θα ήταν δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας με τις συνεργαζόμενες Περιφέρειες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην οργάνωση Συνεδρίου με θέμα:

“ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ”.Συνοψίζοντας τις προτάσεις του ΤΕΕ για το πρόγραμμα, τα θέματα στα οποία πρέπει να αναζητηθούν ιδέες, προτάσεις, απόψεις και νέες τεχνικές-τεχνολογίες είναι:

Ανάπτυξη δικτύων θαλάσσιων μεταφορών ελαφρού και ευέλικτου τύπου

Αντιμετώπιση κυκλοφοριακών ζητημάτων σε Περιφερειακούς Αστικούς Ιστούς.

Το κεντρικό δε ζήτημα επεξεργασίας που προτείνεται είναι η καταγραφή θετικών αλλά και αρνητικών πρακτικών, κατά τη σύνδεση ενός οδικού έργου μεγάλης κλίμακας -ΕΓΝΑΤΙΑ-, στα περιβάλλοντά του. δίκτυα φιλικών μεταφορών. 

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των μεταφορών, αποτελούν ένα στοίχημα πολλών δεκαετιών. Η μεταφορά και ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας που μπορεί να εξασφαλίσει το CONSEPT INTERREG IIIC, ανοίγει νέους ορίζοντες και δίνει άλλη προοπτική στην προσπάθεια επίτευξής τους. 

Το ΤΕΕ Θράκης, αντιλαμβανόμενο τη νέα πρόκληση που παρουσιάζεται, θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια ορθής αλλά και ουσιαστικής εκμετάλλευσής της.