Αρχή Ενημέρωση Δελτία τύπου Το ΤΕΕ Θράκης στηρίζει το πρόγραμμα ΑΦΗΣ (ανακύκλωση μπαταριών), 20-02-2006

Το ΤΕΕ Θράκης στηρίζει το πρόγραμμα ΑΦΗΣ (ανακύκλωση μπαταριών), 20-02-2006

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
Στα πλαίσια του θεσμοθετημένου σύμβουλου της Πολιτείας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

Αποφάσισε


Την ένταξή του ΤΕΕ Θράκης στο Πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΦΗΣ για την συλλογή – παραλαβή – μεταφορά - προσωρινή αποθήκευση – ανακύκλωση και επαναπόκτηση ενέργειας των χρησιμοποιηθέντων μπαταριών μεγέθους μέχρι 1500 kgr (μίας χρήσης ή επαναφορτιζόμενων) για τον λόγο ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Εταιρείας:

• Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
• Προστασία του περιβάλλοντος
• συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην δημιουργία πολιτισμού 

Στην κατεύθυνση αυτή και επειδή η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εξαρτάται από τον βαθμό συνειδητοποίησης και ενεργοποίησης των απλών πολιτών, το ΤΕΕ Θράκης:

1. Συμμετέχει στο πρόγραμμα με την τοποθέτηση των ειδικών κάδων ανακύκλωσης χρησιμοποιουμένων μπαταριών, στα γραφεία του ΤΕΕ σε Ξάνθη – Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

2. Καλεί τις Νομαρχίες - Δήμους – Κοινότητες – Νοσοκομεία – Σχολεία - Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις της Θράκης να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν την σημαντική αυτή προσπάθεια για την περιφρούρηση του περιβάλλοντος. 

3. Κάνει έκκληση στους κατοίκους της Θράκης, να χρησιμοποιούν εφεξής τους ειδικούς κάδους αποκομιδής χρησιμοποιηθέντων μπαταριών.