Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Αντιπροσωπείας Οι θέσεις του Τμήματος για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ (28-06-2008)

Οι θέσεις του Τμήματος για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ (28-06-2008)

Την 18 Ιουνίου 2008 συνήλθε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Θράκης με μοναδικό θέμα συζήτησης την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ, και ειδικότερα των άρθρων 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 και 16.

Μετά από διεξοδική κατ' άρθρο συζήτηση, όπως ζητήθηκε εγγράφως
από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, κ. Γιάννη Θεοδωράκη 
ψηφίσθηκαν οι προτάσεις του Τμήματος για την αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ.

Λήψη αρχείου: Οι θέσεις του Τμήματος για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ