Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Αντιπροσωπείας Οι θέσεις του τμήματος για την ανάπτυξη της Θράκης (02-06-2008)

Οι θέσεις του τμήματος για την ανάπτυξη της Θράκης (02-06-2008)

Με ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος,
στην τέταρτη τακτική Συνεδρίαση της, που πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008, στην αίθουσα της
Αντιπροσωπείας - Εκδηλώσεων του νέου ιδιόκτητου κτιρίου 
του ΤΕΕ-Θράκης (στην Κομοτηνή - Παρνασσού 6), εγκρίθηκε
Κείμενο με τις Προτάσεις του Τμήματος για την ανάπτυξη
της Θράκης.

Λήψη αρχείου: Οι θέσεις του τμήματος για την ανάπτυξη της περιοχής