Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Αμοιβές Μηχανικών (22-05-2007)

Αμοιβές Μηχανικών (22-05-2007)

Αριθ. Πρωτ. 2381
Κομοτηνή 22-5-2007

 

ΠΡΟΣ:
Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
Π.Τ. Κομοτηνής 
ΚομοτηνήΘΕΜΑ: Αμοιβές Μηχανικών 

Σχετ:
α. Η αριθ. 2079/07-05-2007 επιστολή σας
β. Η αριθ. 882/03-05-2006 επιστολή σας

Συνάδελφε Πρόεδρε

Σχετικά με τα ζητήματα που τίθενται στο παραπάνω (α) σχετικό, θα πρέπει να ενημερώσετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σας με τα παρακάτω:

1. Η προταθείσα στήριξη που σας ζητήθηκε για τον συνάδελφο της ειδικότητάς 
σας, αποτελεί σαφέστατα ενέργεια συντεχνιακού περιεχομένου, απόλυτα ταυτισμένη με το περιεχόμενο και τους σκοπούς του Συλλόγου σας. 

Αντίθετα η θεσμική οριοθέτηση των στόχων της Οργάνωσης και της λειτουργίας
του ΤΕΕ, περιορίζουν ασφυκτικά το Τμήμα μας στην ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης, η οποία θα καθιστούσε το ΤΕΕ διελκυστίνδα των αντιπαρατιθέμενων απόψεων που εκφράζουν τις εσωτερικές συγκρούσεις των Μηχανικών προερχόμενες από κλαδικές και εργασιακές προσεγγίσεις. Μαθηματικά θα οδηγούσε στην διαμόρφωση θέσεων που θα επιβαλλόταν από την απαίτηση ύπαρξης συμβιβασμών και συντεχνιακών διεκδικήσεων. 

Οι θέσεις του ΤΕΕ θα έχαναν την σαφήνεια τους και ο λόγος του την πειστικότητά του, 
κυρίως όμως θα ακυρωνόταν σε μεγάλο βαθμό ο θεσμικός του ρόλος. 

Η Δ/ση του Τμήματός μας δεν αποποιείται το βάρος και την ευθύνη ανάληψης προσπαθειών για θεσμική κάλυψη και προστασία της επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας των Μηχανικών, όπου άλλωστε έχει να επιδείξει έντονη αγωνιστική παρουσία (πρόσφατη η συμπαράσταση μας στους Μηχανικούς - μέλη επιτροπών ιδιωτικών επενδύσεων). Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζει την ισχυροποίηση των συλλόγων των Μηχανικών, οι οποίοι εφόσον αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, θα υπηρετήσουν καλλίτερα και αμεσότερα τους στόχους τους, και θα πάψουν να δικαιολογούν τις αδυναμίες τους πίσω από υπαρκτές ή υποτιθέμενες αδυναμίες του ΤΕΕ.

2. Όσον αφορά την 56/2006 Απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ροδόπης που μας κοινοποιήσατε με το (β) σχετικό, η Δ/σα Επιτροπή αποφάσισε την δικαστική προσβολή της με ανάθεση της υπόθεσης σε τοπικό δικηγορικό Γραφείο. 

3. Επειδή το ΤΕΕ – Θράκης σε όλες τις εκδηλώσεις που είναι σχετικές με το επιστημονικό σας αντικείμενο, έχει ενημερώσει με προσωπική πρόσκληση όχι μόνο τα μέλη του Συλλόγου σας αλλά ανεξαιρέτως όλους τους Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που είναι εγγεγραμμένοι στην δύναμή του, θα πρέπει η παρουσία συναδέλφων στις δραστηριότητες αυτές του Τμήματος μας, να εξετασθεί από άλλη οπτική γωνία και συγκεκριμένα της συμμετοχής και συνέπειας που επιδεικνύουν οι συνάδελφοι σε σοβαρές και κοστοβόρες προσπάθειες επιμόρφωσης και ενημέρωσης που αναλαμβάνουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου