Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού (18-03-2009)

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού (18-03-2009)

Αντικατάσταση του τακτικού εκπροσώπου του Τμήματος από τον αναπληρωματικό του, στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ίδρυση Μονάδος επεξεργασίας-ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων στον Νομό Ροδόπης.

Λήψη αρχείου: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής