Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (24-09-2008)

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή (24-09-2008)

Αρνητική γνωμοδότηση για την δυνατότητα άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος παράλληλα με καθήκοντα ειδικού συμβούλου ή επιστημονικού συνεργάτη.

Λήψη αρχείου: Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή