Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Χορήγηση Οικοδομικών Αδειών από Προέδρους Κοινοτήτων (21-05-2007)

Χορήγηση Οικοδομικών Αδειών από Προέδρους Κοινοτήτων (21-05-2007)

Αριθ. Πρωτ. 2371
Κομοτηνή 21-5-2007

 

ΠΡΟΣ:
1. Την Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης
2. Την Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου
3. Την Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης

 

ΚΟΙΝ:
1. Επιτροπές Πολεοδομίας
2. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών ΘεμάτωνΘΕΜΑ: Χορήγηση Οικοδομικών Αδειών από Προέδρους Κοινοτήτων

ΣΧΕΤ:
α) Απόφαση 60885/7983 της 27.9/16-10-1990 Υπουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
β) Εγκύκλιος 62/9-11-1990 Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικά με αποφάσεις των οικείων Νομαρχών εκχωρούνται στους Προέδρους των Κοινοτήτων πληθυσμού κάτω των 1000 κατοίκων, 
η δυνατότητα χορήγησης οικοδομικών αδειών για συγκεκριμένες οικοδομικές εργασίες.

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες ανώνυμων καταγγελιών και σχολίων, ότι στις περιπτώσεις των παραπάνω αδειών γίνονται συστηματικές παραβιάσεις της μέγιστης επιτρεπόμενης επιφάνειας και της επιτρεπομένης χρήσης των κτιρίων που ορίζονται στην εκχωρημένη αρμοδιότητα με την απόφαση του Νομάρχη αλλά και παραβιάσεις του ΓΟΚ όσον αφορά την κάλυψη, τις υποχρεωτικές αποστάσεις από τα όρια των οικοπέδων και τα κτίσματα κλp.

Κορύφωση της παραπάνω φημολογίας αποτελεί η περίπτωση έκδοσης οικοδομικής αδείας από Πρόεδρο Κοινότητας στην οποία δεν έχει καν μεταβιβασθεί η παραπάνω αρμοδιότητα.

Τα παραπάνω εφόσον αληθεύουν, διασύρουν το κύρος της Δημόσιας Διοίκησης, υποβαθμίζουν το δομημένο περιβάλλον και υπονομεύουν την αντοχή των οικοδομών και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. 

Ταυτόχρονα προκαλούν την ανάπτυξη συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού και προσπορισμού αφορολόγητου εισοδήματος από τους τεχνικούς-ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην έκδοση οικοδομικών αδειών. 

Επίσης όπως γνωρίζετε ο τρόπος έκδοσης αυτών των οικοδομικών αδειών καταργεί τις κρατήσεις που προβλέπονται υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ αλλά και άλλων Ταμείων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Κατά συνέπεια η ύπαρξη των παραπάνω παραβατικών φαινομένων προκαλεί εισφοροδιαφυγή για Ταμεία και Φορείς.

Στην κατεύθυνση της διασφάλισης των εσόδων του Φορέα και του Ταμείου που εκφράζουμε και εκπροσωπούμε, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις εκχώρησης της παραπάνω αρμοδιότητας στους Προέδρους των Κοινοτήτων καθώς και η διαδικασία έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης του Νομάρχη ορίζονται με σαφήνεια στις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις, ζητούμε να μας διαθέσετε όλες τις εκδοθείσες αποφάσεις εξουσιοδότησης των Προέδρων Κοινοτήτων του Νομού σας για την έκδοση οικοδομικών αδειών καθώς και την αντίστοιχη για κάθε απόφαση υποχρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού. 

Επίσης προκειμένου να συμβάλλουμε ενεργά με τις πρόσφατα συσταθείσες Επιτροπές Πολεοδομίας, στην στήριξη της λειτουργίας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των οποίων θίγεται και αμφισβητείται διαρκώς τα τελευταία χρόνια από ΜΜΕ και Ανεξάρτητες Αρχές, να μας χορηγήσετε τους αριθμούς των οικοδομικών αδειών αυτού του τύπου που εκδόθηκαν (κατά Κοινότητα), καθώς και των προβλεπομένων ελέγχων που έχουν διεξαχθεί και των οικοδομικών παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου