Αρχή Θέσεις Αποφάσεις Διοικούσας Ορισμός Μελών Επιτροπής ανάθεσης Μελέτης (21-05-2007)

Ορισμός Μελών Επιτροπής ανάθεσης Μελέτης (21-05-2007)

Αριθ. Πρωτ. 2370
Κομοτηνή 21-5-2007

 

ΠΡΟΣ:
Δήμο Κομοτηνής
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ενταύθα

 

Κοιν:
1. Σουλτάνα Βεζυργιαννίδου
2. Ιωάννη ΥφαντίδηΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών Επιτροπής ανάθεσης Μελέτης

ΣΧΕΤ:
α) Το αριθ. 21301/11-7-2005 έγγραφό σας 
β) Το αριθ. 1281/15-7-2005 έγγραφό μας 

Με το αριθ. (α) σχετικό μας ζητήσατε να ορίσουμε εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλος της Επιτροπής Ανάθεσης της Μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ", η συμμετοχή του οποίου υποχρεωτικά επιβάλλεται από το άρθρο 21 του Ν.3316/2005. 

Η Δ/σα Επιτροπή του Τμήματός μας με απόφασή της όρισε τους συναδέλφους

1. Σουλτάνα Βεζυργιαννίδου Αρχιτέκτονα Μηχανικό ως τακτικό μέλος
2. Ιωάννη Υφαντίδη Αρχιτέκτονα Μηχανικό ως αναπληρωματικό μέλος

Την παραπάνω απόφασή μας, σας την γνωστοποιήσαμε εμπρόθεσμα με το (β) σχετικό, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την παρ.3 του άρθρου 21 του ίδιου Νόμου, όπως άλλωστε προκύπτει από τις ημερομηνίες των δύο εγγράφων.

Επειδή αμφότεροι οι ορισθέντες συνάδελφοι, μας πληροφόρησαν ότι ουδέποτε εκλήθησαν να συμμετέχουν στο έργο της παραπάνω Επιτροπής θα θέλαμε να μας χορηγήσετε την απόφαση συγκρότησης της υπόψη Επιτροπής Ανάθεσης Μελέτης και συγχρόνως να μας ενημερώσετε:

1. Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ αποκλείσθηκαν από την σύνθεσή της, 
την αιτία αποκλεισμού τους.
2. Σε περίπτωση που συμπεριλήφθηκαν στην Επιτροπή, τους λόγους που δεν ειδοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν στις συγκλήσεις της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπαθανασίου

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png